Over deze website


Op deze website vindt u de eerstelijnsprotocollen en factsheets die wij hebben ontwikkeld. Bij de ontwikkeling van de protocollen
zijn diverse kaderhuisartsen betrokken.

De protocollen zijn geschreven als regionaal protocol voor de zorggroepen in de regio van Steunpunt KOEL. Zorggroepen kunnen de protocollen gebruiken als basis voor hun integrale diabetes zorgprogramma. Wij stellen de protocollen d.m.v. deze site ook beschikbaar voor zorggroepen buiten de regio van Steunpunt KOEL.

Voor meer informatie over de protocollen en factsheets kunt u contact opnemen met Steunpunt KOEL op telefoonnummer 078-6193068 of per mail

© 2021 Samergo