Inleiding

Voor u ligt de eerste herziening van het COPD ketenzorgprotocol. De eerste versie van dit protocol is tot stand gekomen binnen het kader van COPDSamen BV. Ondanks de beëindiging van dit samenwerkingsverband op instigatie van zorgverzekeraar CZ hebben de afzonderlijke zorggroepen Haringvliet BV en Cohaesie Zorg BV besloten de eerste versie van het protocol in gezamenlijkheid te herzien en zo de samenwerking op zorginhoudelijk vlak toch voort te laten bestaan. Dit document zou u kunnen zien als het erfgoed van die samenwerking. Aanleiding voor de herziening zijn een aantal belangrijke veranderingen. Er is nu enkele jaren ervaring met ketenzorg en DBC; dit heeft geleid tot specifieke vragen en verbeteringen. Longfunctieonderzoek in de huisartsenpraktijk heeft verder wortel geschoten. Verwijzing naar algemene kwaliteitsstandaarden is hierdoor vergemakkelijkt. Het protocol is een document in de tijd: het weerspiegeld de stand van onze samenwerking op dit ogenblik.

Augustus 2014

Kwaliteitscommissie ketenzorg COPD Haringvliet en Cohaesie

J.C.E. Meek, longarts

D. Koch, fysiotherapeut

E.C. de Dreu-Trommel, praktijkondersteuner.

G.M. de Jager, huisarts

P.R. de Vries, huisarts, voorzitter

C.D.F. de Fouw, manager/interim directeur

 

Dit protocol kwam mede tot stand door de bijdragen van

J. Lancel, diëtiste

W. Snijders, logopedist

E. van den Bos, ergotherapeute

© 2021 Samergo