8.10 Communicatie

Laagdrempelige communicatie is een vereiste voor het welslagen van dit project. We streven naar ICT registratie die transmuraal en interdisciplinair is. Het Ketenzorg Informatie Systeem (KIS) is bedoeld als hulpmiddel hierbij. Als deelnemende partijen problemen ervaren in het gebruik hiervan dan is het de bedoeling dat zij dit melden. (De coördinator voor het KIS zal in overleg met de medisch expert beoordelen in hoeverre het wenselijk en mogelijk is om alternatieve oplossingen te vinden. Patiënten worden door de huisarts naar de longarts verwezen op basis van de criteria van de Landelijke Transmurale Afspraken (LTA). Dit gebeurt volgens de nu gangbare weg. Terugverwijzing van de longarts naar de huisarts vindt plaats op basis van de criteria van de Landelijke Transmurale Afspraken (LTA). Dit gebeurt met de rapportage aan de huisarts. Voor verwijzing tussen de disciplines huisarts - fysiotherapie - diëtist wordt zo veel mogelijk gebruikgemaakt van de formats.

(zie bijlage 21, Verwijsbrief longreactivering (voorbeeld), blz. 62)

© 2021 Samergo