8.9 Apotheker

Bij verstrekken van de medicatie voorgeschreven door de huisarts of longarts kan hij specifiek mede er op toezien of dit medicament met devicer wel geschikt is voor deze patiƫnt. Tevens kan hij contoleren of de uitleg door POH/longverpleegkundige adequaat is geweest. Wel dient de receptuur gevolgd te moeten worden, aangezien hierover reeds uitvoerig uitleg is gegeven. Bij twijfel dient er altijd overleg plaats te vinden met de voorschrijver (zie bijlage 24, De Apotheker, blz. 69).

© 2021 Samergo