8.7 Thuiszorg

Een mogelijke rol hierin kan de Thuiszorg van Goeree-Overflakkee en omliggende eilanden spelen. Zij heeft een centrale positie in de zorg rond de patiënt en kan belangrijk bijdrage leveren aan de ontschotting van de zorg. Er moeten gesprekken op gang komen gaande tussen het ziekenhuis en de Thuiszorg om te zien of een aan een ziekenhuis gekoppelde Transmurale Longverpleegkundige de sleutel kan bekleden tussen patiënt, huisarts en longarts. Deze Transmurale Longverpleegkundige zou hiermee "de kruipolie" in het Transmurale project kunnen zijn. Om deze functie te ontwikkelen zullen er financiële afspraken moeten worden gemaakt.

© 2021 Samergo