8.4 De longverpleegkundige

De longverpleegkundige heeft haar eigen spreekuur in het ziekenhuis waarin zij COPD patiënten ontvangt op verwijzing van de longarts of in het kader van het COPD-carrousel (bijlage 25). Zij zal de patiënten met matig/ernstig COPD op regelmatige basis spreken en begeleiden. Hierbij zal steeds de CCQ en MRC worden afgenomen. Indien de longarts de patiënt met medicatie terugverwijst, zal de longverpleegkundige een voorlichtende taak hebben op het gebied van medicatie gebruik en inhalatie instructie. Tevens zal de longverpleegkundige een belangrijke rol spelen bij het inzetten van vernevelaars en het zuurstof gebruik. De longarts en de longverpleegkundige hebben op regelmatige basis overleg over de patiënten met COPD die in zorgroute 3 zitten. De longverpleegkundige kan ook als vraagbaak/coach fungeren voor de praktijkverpleegkundige in de huisartsenpraktijk. Met name het vertellen van een eenduidig verhaal richting de patiënt verdient aandacht. Door middel van het maken van RTA’s tussen longverpleegkundige en praktijkverpleegkundige verbetert de communicatie onderling en richting patiënt.

© 2021 Samergo