8.3 De longarts

Een groot deel van de COPD-patiënten zal gescreend worden door de longarts in het zogenaamde COPD-carrousel, wanneer het assessment in de 1e lijn daar aanleiding toe geeft. Een aantal van de COPD-patiënten kan dan weer retour naar de huisarts voor zorgroute 1. Verder behandelt de longarts de patiënten die in zorgroute 2 en 3 zitten op geregelde basis. Tevens zullen de patiënten, die in zorgroute 3 behoren, ook door de huisarts gezien worden voor bijv. andere problemen en/of bij exacerbaties in de thuissituatie en eventuele palliatieve zorg. Afspraken tussen longarts en huisarts hierover zullen gebaseerd zijn op dit ketenzorgprotocol en de Zorgstandaard COPD. De longarts is het eerste aanspreekpunt voor de huisarts bij problemen en exacerbaties.

 

© 2021 Samergo