8.1 De huisarts

De huisarts handelt volgens de NHG standaard en schakelt daarbij de praktijkondersteuner in. De huisarts kan zonodig een consult aanvragen bij de longarts. De huisarts is eindverantwoordelijk voor de geleverde zorg in de huisartsenpraktijk. De huisarts is verantwoordelijk voor zijn patiënten met COPD.

• zorgroute 1: volledige verantwoordelijkheid

• zorgroute 2: verantwoordelijkheid via specifieke afspraken met de longarts

• zorgroute 3: gebruikelijke zorg voor de huisarts. Het is de verwachting dat door de toegenomen samenwerking huisarts en longarts elkaar hier ook gemakkelijker zullen vinden.

© 2021 Samergo