7.1.3 Afspraak POH/voorlichting en beleid

 

De vervolgafspraak die de POH met de patiënt heeft gemaakt bedraagt circa 30 minuten en volgt ongeveer 4 weken na de instelling op medicatie. 

Activiteit POH

 

Duur

min

      beschrijving

Document/instrument

 

Spirometrie (met   reversibiliteitstest)

10

    
 • Longfunctie geoptimaliseerd na medicatie instelling/ aanpassing

Spirometer

Bespreken medicatie

5

    
 • Inhalatie instructie
 •   
 • Medicatie gebruik
 •   
 • Excacerbatie beleid

Patiënten-

voorlichtingsfolder

Vragenlijsten

2

    
 • Voorafgaande aan consult lijsten laten invullen
 • Vervolgens score berekenen en noteren   HIS

MRC/ CCQ

Bespreken   leefstijlmaatregelen

5

    
 • SMR/begeleiding
 •   
 • Belang van bewegen/beweegprogramma  FT

Voorlichtingsfolder,

FT   verwijsformulier

Bespreken behandelplan/   -doel

Pers.streefdoelen

10

    
 • Motivationeel interview
 •   
 • Vervolgtraject       

Bijlage 1,2,3

Maken vervolg

afspraken

2

 

Agenda/

afspraakkaartje/

oproepsysteem

Registeren HIS

5

 • COPD module

 

Na afloop van dit consult worden de bevindingen met de huisarts besproken.

Activiteit

POH/HA

Duur

min

Beschrijving

Document/ instrument

Bespreking

bevindingen en

spirometrie

4

Doornemen vragen/scorelijsten en

spirometrie; vaststellen Gold stadium

Vragenlijst/ CCQ/MRC/ LF meting/ mondeling

Behandelplan en   behandeldoel

afstemmen

4

Bezien of er nog aanvullende actie nodig is; longreactivering, nadere evaluatie longcarrousel

Verwijsbrief   long-reactivatie,

stroomdiagram

Vervolgtraject

Bepalen

2

In principe 2x/jaar controle. Bij stabiele Gold I kan 1x/jaar controle voldoen.*

Vastleggen en doorgeven aan Patiënt

Agenda/

afspraakkaartje

* Bij een stabiele COPD (GOLD 1) is eenmaal per 2 jaar spirometrie voldoende

© 2021 Samergo