7.1.2 Afspraak huisarts/1e evaluatie en voorlichting

De afspraak met de huisarts (binnen 14 dagen) is voor de (voorlopige) diagnosestelling. De diagnose wordt definitief gesteld (GOLD-classificatie) nadat de controle spirometrie van het eerste consult bij de POH heeft uitgewezen dat met de huidige medicatie instelling de COPD onder controle is. Daarna wordt ofwel overgegaan naar de controlefase in de huisartsenpraktijk, of de patiënt wordt verwezen voor het longcarrousel. Ook bij discrepanties of bij de mogelijkheid van restrictie is verwijzing naar het longcarrousel geïndiceerd.

 

Activiteit HA

 

Duur min

    Beschrijving

   Document/ instrument

   

Bespreken

resultaten   onderzoek

2

    
 • Uitleg ziektebeeld
 •   
 • Relatie met roken
 •   
 • Gevolgen voor de toekomst

Behandeldoel

Behandelplan

Bespreken

medicatieplan

2

    
 • Soort medicatie
 •   
 • SMR advies

 

Vaststellen

diagnose

2

 

HIS/ ruiter/ ICPC

Bepalen persoonlijke   streefdoelen

2

 

HIS

Persoonlijke

streefdoelen3

Bespreken vervolg   onderzoek en

controle, evt.   longcarrousel

2

 •   Stroomdiagram
    (verwijs en behandelschema)

Ageda/afspraakkaartje/   verwijsbrief longcarrousel

Registreren HIS

5

 •   COPD module

 

© 2021 Samergo