7.1.1 Afspraak POH/inventarisatie

 

DIAGNOSTIEK

 

Activiteit POH

 

Duur

min

      Beschrijving

Document/instrument

 

Spirometrie

10

    
 • Uitleg onderzoek
 •   
 • Uitvoer onderzoek
 •   
 • Na afloop BD medicatie geven

Patiëntenfolder

Spirometer

BMI

5

    
 • Lengte/gewicht

Meetlat/   weegschaal

Inname vragenlijsten

2

    
 • Controleren op invullen
 •   
 • Score berekenen

CCQ/ MRC

Anamnese en

risicofactoren

5

    
 • Aard/ernst van de klachten
 •   
 • Hyperreactiviteit/allergie
 •   
 • Relatie tot inspanning
 •   
 • Rookgedrag
 •   
 • Voorgeschiedenis
 •   
 • Familie anamnese
 •   
 • Beroep/hobby
 •   
 • Woon/werkomgeving

Vragenformulier

 

 

Registratieformulier

Medicatiegebruik

5

    
 • Huidige medicatie
 •   
 • Therapietrouw
 •   
 • Inhalatie-instructie       

Patiëntenfolder

medicatie

Spirometrie na BD

10

    
 • Uitvoeren onderzoek

Spirometer

Registreren HIS

5

 •  COPD-module

 

Na afloop van het spreekuur worden de patiënten dezelfde dag teruggekoppeld naar de huisarts voor het opstellen van een diagnose. Hiervoor wordt 10 minuten per patiënt gerekend.

Activiteit

POH/HA

Duur

min

      Beschrijving

Document/instrument

 

Bespreking bevindingen   en spirometrie

4

Doornemen vragen/scorelijsten en spirometrie

Anamnese, vragenlijst/CCQ/MRC/ LF

meting/BMI mondeling

Vaststellen werk-

diagnose en behandeling

4

 

Behandelplan

Vervolgafspraken   huisarts en POH maken

2

Vastleggen en doorgeven aan patiënt

Agenda/afspraakkaartje

 

© 2021 Samergo