6.6 ergotherapeutische begeleiding

Ergotherapeuten worden steeds vaker betrokken bij de begeleiding van mensen met COPD. Dit betreft zowel het praktisch aanpassen aan de verminderde fysieke mogelijkheden, alsmede het beïnvloeden van het gedrag. Hierbij wordt gekeken naar: ergonomie van het handelen, energiemanagement, omgaan met hulpmiddelen en gedragsverandering. In bijlage 23 wordt een en ander verder toegelicht en uitgewerkt.

(zie bijlage 23, Ergotherapie voor cliënten bij longaandoeningen, blz. 67)

© 2021 Samergo