6.5 Voeding

Bijna altijd is er met de voedingstoestand van COPD-patiënten iets aan de hand. Enerzijds is er een kleine maar net te verwaarlozen groep patiënten met (dreigende) ondervoeding, anderzijds is er in samenhang met het veranderde beweegpatroon overgewichtproblematiek.
De diëtiste kan in een aantal specifieke gevallen een rol spelen:

•Bij (dreigende) ondervoeding (het SNAQ-stappenplan helpt om deze te identificeren;
•Voor het bepalen van de VVMI;
•Bij longreactivering/longrevalidatie;
•Bij overgewichtproblematiek.

(zie bijlage 22, Protocol dieetadvisering bij COPD, blz. 63)

© 2021 Samergo