6.4 Beweegprogramma, longactivering of -revalidatie

Het beweegprogramma wordt opgesteld aan de hand van de wensen van de patiënt, de individuele trainingsdoelen en eventuele comorbiditeit, met als mogelijke trainingsdoelen:

•Het ontwikkelen en onderhouden van een actieve leefstijl;
•Het leren kennen van eigen fysieke grenzen;
•Het leren omgaan met fysieke beperkingen;
•Het optimaliseren van het inspanningsvermogen;
•Het overwinnen van angst voor inspanning;
•Het bestrijden van beïnvloedbare risicofactoren en het bewerkstelligen van gedragsverandering.

Dit kan bereikt worden door:

•Het vergroten van het maximale aerobe uithoudingsvermogen;
•Het trainen van lokale spierkracht en spieruithoudingsvermogen;
•Functioneel trainen voor cliënten met COPD;
•Verlagen van risicofactoren voor andere morbiditeit.

Het uiteindelijke doel is uitstroom naar het reguliere bewegen sportaanbod, dat wil zeggen zelfstandig bewegen zonder supervisie van de fysiotherapeut. Uitstroomcriteria zijn hiervoor opgesteld. Bron: KNGF-standaard Beweeginterventie chronisch obstructieve longziekten (COPD)

 

(zie bijlage 19, Beweegconsult, blz. 60)
(zie bijlage 20, Longreactivering/ beweegprogramma, blz. 61)

© 2021 Samergo