6. Behandeling

Bij COPD is onherstelbare schade aangericht in de bronchiƫn en het parenchym. Daarnaast is COPD ook een systeemaandoening en wanneer deze onbehandeld is, kan de patiƫnt in een neerwaartse spiraal van het ziektebeloop komen (zie bijlage 1). De behandeling is er vooral op gericht om verdere progressie van de ziekte tegen te gaan. Stoppen met roken in een vroeg stadium is van grote invloed op de prognose van de aandoening. Doelen van de COPD-behandeling, welke individueel beoordeeld moeten worden, zijn het op korte termijn verminderen van klachten, het verbeteren van het inspanningsvermogen en de longfunctie, en het voorkomen van exacerbaties. Op langere termijn moet het behandelbeleid leiden tot een vertraging van de achteruitgang van de longfunctie en het uitstellen of voorkomen van complicaties en invaliditeit en verbetering van kwaliteit van leven.

© 2021 Samergo