5.2 methodes

Basis voor omgang met ziektelast en streefdoelen is op dit moment CCQ en MRC. In de nabije toekomst zal hier waarschijnlijk de Ziektelastmeter COPD een belangrijke rol gaan spelen
(zie bijlage 10, De nieuwe Ziektelastmeter, blz. 50)

Naarmate de ziektelast toeneemt, heeft deze meer behoefte aan heldere afspraken over hetgeen hij van zijn zorgverlener mag verwachten. De zorgstandaard geeft hiervoor een aantal onderwerpen, dat schriftelijk geregeld zou moeten worden:

•Centrale zorgverlener, 24-uurs toegang;
•Overige zorgverleners;
•Algemene en persoonlijke behandel/zorgdoelen;
•Medicatie overzicht;
•De besproken leefstijladviezen;
•Behandeling per klacht;
•Stappenplan met name bij verandering van toestand;
•Monitoring;
•Evaluatie.

© 2021 Samergo