5. Ziektelast, zorgdoelen en individueel behandelplan

Bij COPD is onherstelbare schade aangericht in de bronchiën en het parenchym. Daarnaast is COPD ook een systeemaandoening en wanneer deze onbehandeld is, kan de patiënt in een neerwaartse spiraal van het ziektebeloop komen. Problemen die kunnen spelen bij COPD kunnen liggen op het gebied van Fysieke beperkingen

•Longfunctiebeperkingen;
•Verandering in spieren;
•Comorbiditeit;
•Veranderd energiegebruik en veranderde voedingstoestand.

Functiebeperkingen

•spierkracht- en conditieverlies;
•ADL beperkingen.

Klachten
•Hoesten;
•Kortademigheid;
•Moeheid;
•Slaapstoornissen.

Omgang met de aandoening, (dys-)functionele aanpassing aan de beperkingen
•Inactiviteit;
•Isolatie;
•(Door)roken;
•Eetpatroon;
•Angst en depressie.

De behandeling is er op gericht om verdere progressie van de ziekte tegen te gaan en om de patiënt in staat te stellen optimaal te functioneren binnen zijn mogelijkheden.

(zie bijlage 12, Behandeldoelen voor COPD-patiënt, blz. 52)
(zie bijlage 13, Behandelplan voor COPD-patiënt, blz. 53)

© 2021 Samergo