4.3 COPD-Carrousel

Indien zich rode vlaggen voordoen kan worden verwezen naar het ziekenhuis voor nadere diagnostiek middels het zogenaamde "COPD-carrousel" (zie bijlage 25, COPD Carrousel, blz. 70.)waarbij de patiënt in een kort tijdsbestek langs de diverse disciplines gaat,

•Consult longarts met x-thorax, lab. en evt. ECG;
•Uitgebreid longfunctieonderzoek inclusief volumes en gastransport;
•Consult fysiotherapie met 6MWD, check ademhalingstechniek en spierkrachtmeting;
•Consult diëtist met VVMIndex;
•Consult longverpleegkundige met check inhalatietechniek, CCQ, MRC en evt. rookstop.

Hierna zal de patiënt na een kort tijdsbestek worden teruggezien om de analyse te beoordelen waaruit een advies volgt en/of een behandeling gestart kan worden na overleg in ofwel de 1 dan wel in de 2e lijn. Dan wordt ook besloten welk behandeltraject de patiënt zal ingaan. Zo veel mogelijk zal terugverwezen worden naar de 1e lijn.

Hierdoor wordt het hele spectrum aan diagnostische en therapeutische opties in volle breedte benut. Bovendien wordt hiermee de werkdruk op huisarts en longarts verminderd, waardoor beter voldaan kan worden aan de toenemende vraag aan COPD-zorg. De hier beschreven multidisciplinaire zorg vraagt om een goede communicatie tussen de diverse hulpverleners.

Algemene voorwaarden carrousel:
•De huisarts geeft toegespitste informatie waarom de beoordeling gewenst is;
•De patiënt wordt binnen 6 weken gezien;
•Bij een carrouselduur van korter dan 3 maanden wordt de patiënt niet uit de DBC geschrapt;
•Na maximaal 3 maanden bericht de longarts over het te volgen traject.
Indien patiënt dan in de tweede lijn blijft wordt deze uit de DBC gehaald.

© 2021 Samergo