4.2 classificatie

 

De initiële beoordeling omvat de volgende elementen
•Is het COPD (diagnose en Gold classificatie)
•Is het alleen COPD (comorbiditeit)
•Hoe erg is de COPD (initiële ziektelastbeoordeling).

Op grond van deze gegevens wordt beoordeeld of een nadere specialistische beoordeling nodig zal zijn (carrousel) of dat de verder ziektelastbeoordeling en het maken van een behandelplan in de eerste lijn kunnen plaatsvinden. Op het spreekuur van de praktijkondersteuner vinden naast de spirometrie tenminste de volgende activiteiten plaats in deze fase

•BMI (body mass index);
•Rookstatus bepaling (pack years, nog roken?, stoppogingen, motivatiebepaling);
•MRC (dyspnoescore);
•CCQ (kwaliteit van leven);
•Beweegstatus;
•Actief zoeken naar aanwijzingen die een meer dan geringe ziektelast aannemelijk maken (zie lijst);
•De patiënt bevragen op beperkingen of klachten die een relatie kunnen hebben met de COPD en diens ideeën over de aanpak daarvan.
Als er aanwijzingen zijn voor meer dan geringe ziektelast die niet eenduidig in de eerste lijn te verhelpen zijn of als er indicatie bestaat voor behandeling die vanuit de tweede lijn moet plaatsvinden, vindt verwijzing plaats naar het carrousel. (zie bijlage 26, Patiëntenbrief COPD- carrousel, blz. 71)

© 2021 Samergo