3.3 Nieuwe patiënten

In de periode dat in de huisartsenpraktijk de bestaande COPD populatie actief wordt geïnventariseerd, zullen nieuwe patiënten zich melden met klachten passend bij COPD. De huisarts  adviseert deze patiënten een afspraak te maken met de praktijkondersteuner voor nadere classificatie. Ook kunnen actief patiënten voor COPD worden gescreend binnen de huisartsenpraktijk, bijvoorbeeld de patiënten die voor een andere aandoening de huisarts consulteren die roken en ouder dan 40 jaar zijn. De COPD-risicotest van Longfonds en NHG is een geschikt middel voor een dergelijke screening.

(zie bijlage 30, COPD risicotest, blz. 75) en (zie bijlage 31, Beoordeling COPD risicotest, blz. 76).

© 2021 Samergo