3.1 In kaart brengen huidige patiëntenpopulatie in de praktijk

Nadat aan de randvoorwaarden voldaan is en werkafspraken binnen de eerste (en tweede) lijn zijn gemaakt, kan het eigenlijke proces van start. De eerste stap hierin is het in kaart brengen van de patiëntenpopulatie. Dit is essentieel voor de verdere behandeling, maar arbeidsintensief.

1a Identificatie: mogelijke COPD-patienten worden geïdentificeerd op grond van

  • ICPC code;
  • episode COPD, hoesten of Dyspnoe.
  • Gebruik van inhalatiemedicatie gecombineerd met leeftijd en/of klachten
    (eventueel in samenwerking met de apotheek).

1b. Beoordeling:

  • Diagnoses COPD valideren (o.a. spirometrie)
  • Behandelingsstatus (HA, longarts)

1c. Classificering:

  • Arts bepaalt aan de hand van de verkregen gegevens welke patiënten in aanmerking komen omopgenomen te worden voor behandeling volgens protocol.

© 2021 Samergo