2.6 De ziekenhuizen

Het ziekenhuis biedt onderdak aan die ketenzorgactiviteiten die hiervoor van belang zijn en zal hierbinnen zo veel mogelijk ondersteuning bieden, te weten binnen de disciplines:

- Longarts;
- Longverpleegkundigen;
- Longfunctielab;
- Afdeling (long)fysiotherapie;
- Diƫtiek;
- Stoppen met roken poli.

De ziekenhuizen zullen zich committeren aan de afspraken die binnen de ketenzorg gemaakt zijn en deze uitdragen binnen en buiten haar muren.Het bezoeken van huisartsenpraktijken door de longfunctieanalist is een voorbeeld van dergelijke ondersteuning. Op Goeree Overflakkee vervult het van Weel Bethesda ziekenhuis deze functie. In Spijkenisse zal een dergelijke constructie komen.

© 2021 Samergo