2.3 kwaliteitscommisie

Elke zorggroep beschikt over een kwaliteitscommissie die als functie heeft: inhoudelijke sturing van de ketenzorg, coördinatie van consulentie in de praktijken en kwaliteitsbevordering in algemene zin. De kwaliteitcommissies van Cohaesie en Haringvliet zullen nauw samenwerken.

© 2021 Samergo