2.1.5 Competenties

1.POH en huisarts hebben kennis van NHG-en zorgstandaard en zijn in staat inhoudelijke delen van dit protocol te hanteren;

2.POH en huisarts hebben voldoende kennis en vaardigheid om spirometrie voldoende te kunnen beoordelen dan wel deze op verantwoorde wijze uit te besteden. Richtinggevend is hier het niveau dat wordt gehanteerd in de CASPIR-cursussen. De POH die spirometrie uitvoert en de beoordelend huisarts dienen een geldige Caspir registratie te hebben (de Cahag heeft aanvullend aan klassikale vervolgcursussen ook een e-learning module hiertoe ontwikkeld);

3.POH is in staat het COPD-consult te voeren volgens principes van motiverende gesprekstechniek;

4.POH is in staat de patiƫnt te begeleiden in het formuleren van individuele zorgdoelen en samen individuele behandeldoelen te bepalen en te evalueren;

5.POH is in staat het KIS goed te beheren;

6.POH en huisarts zullen hun competentieniveau op deze gebieden geregeld onderhouden middels scholing;

7.Stoppen Met Roken dient door de POH te zijn gevolgd op het niveau van de Stivoro registratie.

Indien wordt gekozen voor een extern Stoppen Met Roken programma wordt dit verrekend met de DBC.

© 2021 Samergo