2.1.4 Indicatoren

Indicatoren zijn te verdelen in structuur-, proces-en uitkomstindicatoren.

De procesindicatoren die de stuurgroep als kritisch beschouwt zijn op dit moment:
•het percentage patiënten waar nog geen diagnose is geregistreerd: na het eerste jaar van deelname aan de DBC mag dit niet boven de 10% zijn;
•het aantal patiënten waar het laatste jaar geen contact is geregistreerd (dit wordt wel beïnvloed door de geringe frequentie waarin sommige patiënten gezien hoeven te worden).Een bovengrens is voor ons: 20%;
•BMI-bepaling: >75% (95% van geziene patiënten);
•longfunctie bepaald: registratie in KIS vanaf 2e jaar
•nieuwe meting: 80%; overall >70% (landelijke benchmark: 80%);
•controle inhalatiegedrag: >75%;
•Bekend rookgedrag: >90%;
•CCQ, MRC: >75% (95% van de geziene patiënten);
•griepvaccinatie: >90% (volgens registratie HIS);
•beweegstatus: >75%.

© 2021 Samergo