10. Bijlagen

1           Behandeldoelen

2           Behandelplan

3           Persoonlijke streefdoelen

4           Verwijzing COPD-beweegprogramma

5           Verwijsbrief longreactivering (voorbeeld)

6           CCQ procedure en score

7           CCQ vragenlijst

8           MRC vragenlijst

9          COPD GOLD classificatie

10        BODE-index

11        Informatie materiaal patiënt

12        Uitgangspunten diagnostiek NHG standaard

13        Werkschema diagnostiek/spirometrie

14        Uitwerking anamnese

15        Vragenlijst Case-Finding COPD

16        Beoordeling Case-Finding

17        Taken van zorgverleners

18        COPD-carrousel
18a      Patiëntenbrief COPD-carrousel (Dirksland)

19   
19a      Indicatie voor verwijzing naar de longarts I

19b      Indicatie voor verwijzing naar de longarts II

20        Terugverwijzing van longarts naar huisarts

21        Educatie checklist COPD

22        Stoppen met roken

23        Voedinginterventies en flowdiagram voor BMI en VVMI

24        Zorgroute II / Gedeelde zorg

25        De apotheker

© 2021 Samergo