1.3. Zorgproces: model

Het model van begeleiding van COPD-patiënten is onder te verdelen in een aantal fasen:
1 Opsporing en analyse:
•Case finding in de dagelijkse praktijk;
•Het gebruik van speciale technieken zoals de COPD-check en doorlichting van de praktijk op patiënten met mogelijk COPD is zinvol als de basiszorg voldoende ontwikkeld is;
2 Diagnose en classificatie: het stellen diagnose en onderverdeling naar Gold klasse;
3 Het beoordelen van de ziektelast: het zoeken naar factoren die ofwel de prognose beïnvloeden ofwel een invloed hebben op de kwaliteit van leven;
4 Het bepalen van het individueel behandeldoel resp. behandelplan en de zorgroute. Afhankelijk vande situatie wordt de volgorde hiervan bepaald;
5 Het monitoren van het behalen van de behandeldoelen.

Classificatie vindt getrapt plaats op geleide van de ziektelast:
- In eerste instantie beoordeling in de eerste lijn;
- Indien ziektelast of specifieke omstandigheden hiertoe aanleiding geven wordt verwezen naar het

carrousel;
- In bijzondere omstandigheden kan een derdelijns beoordeling plaatsvinden. Te verwachten is dat Gold 1 patienten incidenteel, Gold 2 in ± 30% van de gevallen en Gold 3-4 (nagenoeg) altijd via het carrousel zullen gaan.

 

     
 

© 2021 Samergo