1.2. Doelstelling

Kwalitatief

Het optimaliseren van de kwaliteit, continuïteit en de toegankelijkheid van zorg aan de COPDpatiënten

middels-een eenduidig ketenzorgpad in eerste en tweede lijn- eenduidige interdisciplinaire samenwerkingsafspraken met ysiotherapeut,

diëtist en andere paramedici

•duidelijke eisenset betreffende deelnemers aan de ketenzorg;

•eenduidig ICT gebruik;

•COPD-zorg bieden die aan de eisen van ketenzorg voldoet.

 De deelnemende partijen aan de COPD-ketenzorg zullen zich sterk blijven maken voor zorgstructuurvoorwaarden die nodig zijn voor onze zorg, in het bijzonder zorgroute 2 en beweegprogramma’s.

 Kwantitatief
De ketenzorg zal de eisen van LAN, Ineen en Cahag centraal stellen. Afwijkende eisen zullen worden getoetst aan deze normen. In de rapportage van het LOK (zie bijlage 32, Conclusies Landelijke Organisatie voor Ketenzorg (Ineen), blz. 77) worden de benchmarkcijfers van de LOK over 2013 getoond.

 

© 2021 Samergo