7.5. Module 5. Excacerbaties

Kenmerken patiënten:

  • Patiënt ervaart een toename van astmaklachten, niet reagerend op “rescue”-therapie

Gemiddeld zal deze module bestaan uit 2 consulten bij de huisarts en 1 bij de praktijkondersteuner (bijlage 17, bijlage 18).

Werkzaamheden:

  • HA voert anamnese en lichamelijk onderzoek uit en stelt exacerbatie (‘longaanval’) vast.
  • HA stelt behandeling exacerbatie in.
  • HA controleert effect behandeling exacerbatie incl. ACQ.
  • HA verwijst naar POH voor bespreken zelfmanagement, TIP, tijdige herkenning, etc. incl. ACQ en MRC.

Extra consult bij POH.

© 2021 Samergo