7.4. Module 4. Stoppen met roken (SMR)

Kenmerken patiënten:

 • Patiënt met actueel rookgedrag
 • Er is met patiënt overeenstemming over SMR interventie

Deze begeleiding bestaat gemiddeld uit 4 consulten en 3 telefonische consulten door de praktijkondersteuner (afstemming met de huisarts).

Roken veroorzaakt een versnelde achteruitgang van de longfunctie. Tevens is het effect van inhalatiesteroïden op de ontstekingsreactie in de luchtwegen minder bij rokende astmapatiënten dan bij niet-rokende astmapatiënten. Daarom is het van belang dat een astmapatiënt zo spoedig mogelijk het roken stopt.

Dit vraagt om gerichte voorlichting, advisering en begeleiding, zo nodig ondersteund met medicatie of nicotinevervangers. De eigen verantwoordelijkheid van de patiënt staat hierin centraal. Behandeling en begeleiding gebeuren door praktijkondersteuner en huisarts.

Werkzaamheden:

De huisarts:

 • geeft stopadvies (tijdens scharnierconsult)
 • peilt motivatie, nodigt zo mogelijk uit tot nieuw gesprek t.b.v. motivatieverhoging
 • verwijst voor begeleiding naar praktijkondersteuner
 • schrijft zo nodig medicatie uit.

De praktijkondersteuner:

 • neemt rookprofiel af
 • verhoogt motivatie
 • inventariseert en bespreekt belemmeringen
 • maakt stopafspraak met patiënt
 • bespreekt hulpmiddelen
 • overlegt met huisarts
 • biedt nazorg (in de vorm van telefonische en spreekuurcontacten)

De huisarts en praktijkondersteuner maken hierbij gebruik van het stappenplan van Stimedic (of een andere gelijkwaardige Stoppen-met-Roken-begeleiding, zoals erkend door het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken) en de richtlijnen van de NHG-standaard Stoppen met Roken.

© 2021 Samergo