7.3. Module 3. Instabiele fase

Kenmerken patiënten:

  • Patiënt is langer dan een jaar bekend met diagnose astma
  • Astmacontrole is slecht

Er wordt teruggegrepen naar de initiële afspraken.
Op gestandaardiseerde wijze en door integrale beoordeling wordt geëvalueerd wat heeft geleid tot verstoring van het evenwicht (o.a. TIP).
Heroverweeg de diagnose.
Er zijn frequente contacten met POH en huisarts tot een nieuw evenwicht bereikt is.


Frequentie van monitoring en spirometrie

Patiënten

Monitoring

Spirometrie

Goede astmacontrole met zo nodig SABA (2 maal of minder per week; stap 1)

Zo nodig

Niet

Goede astmacontrole met stap-2-medicatie en optimale behandeling

Jaarlijks

Niet, behalve  in de eerste

drie jaar

Goede astmacontrole met stap-3-medicatie en optimale behandeling

Jaarlijks

Jaarlijks

Gedeeltelijke of slechte astmacontrole

Regelmatige controle (bijv. elke 6-12 weken), totdat persoonlijke behandeldoelen zijn bereikt en medicatie optimaal is gedoseerd

Ten minste jaarlijks

Rokers

Jaarlijks

Jaarlijks

Patiënten met een beperkte levensverwachting (bijvoorbeeld > 80 jaar)

Zorg op maat

Niet


© 2021 Samergo