7.2. Module 2. Stabiele fase

Kenmerken patiënten:

 • Patiënt is langer dan een jaar bekend met de diagnose astma
 • Astmacontrole is matig of goed


Gemiddeld: 1-2 consulten per jaar, waarbij ook de huisarts minimaal 1 keer betrokken wordt.

 • Klachteninventarisatie
 • Mate van astmacontrole vaststellen (ACQ/GINA)
 • Controle TIP (Therapietrouw, Inhalatietechniek, Prikkels).
 • Spirometrie (zie tabel frequentie van monitoring en spirometrie en bijlage 16).
 • Indien goede astmacontrole gedurende minimaal  3 maanden: bespreek mogelijk step-down medicatie.
 • Controle na medicatiewijziging: na 6 weken (bijv. d.m.v. ACQ)
 • Bij goede astmacontrole kan afbouw naar laagst mogelijke dosering worden nagestreefd.
 • Zo nodig: advies t.a.v. stoppen roken, lichaamsbeweging, prikkelreductie
 • Bespreken zelfmanagement

© 2021 Samergo