7. Inhoud astmazorgprogramma

Het doel van het zorgprogramma astma is het streven naar goede astmacontrole bij de patiënt (bijlage 6). Om dit te bereiken bestaat het zorgprogramma uit 5 modules:

  1. Intensieve (initiële) fase

  2. Module stabiele fase

  3. Module instabiele fase

(populatie in module 1+2+3 = 100%)


      4. Module Stoppen met roken

      5. Module Exacerbaties


Hieronder volgt een beschrijving van de kenmerken van de patiënten die in één van deze modules vallen en welke zorg daarbij hoort.

© 2021 Samergo