4.3. Registratie

4.3 Registratie

Na de screening van de praktijkpopulatie is het van belang de patiënten die in aanmerking komen voor de ketenzorg astma goed te registeren. Tevens is het van belang de zorg te registreren d.m.v. kwaliteitsindicatoren.

Hiervoor is nodig:

a. Alle patiënten coderen met ICPC-code R96 en hoofdbehandelaar HA, zowel in het HIS als in het KIS (gekoppeld).

b. Aanmaken van het astma-onderzoeksprotocol (KIS, bij geen KIS: HIS).

c. Aanmaken gegevens-set astma-kwaliteitsindicatoren.

Het verdient aanbeveling om de patiënten die bekend zijn bij de longarts duidelijk te registreren in KIS of HIS, gekoppeld aan de episode en juiste ICPC code R96 met als hoofdbehandelaar longarts. Desgewenst kan een zorggroep een ruiter vaststellen bijv. LA of LZ. Hiermee wordt inzichtelijk hoeveel mensen in de tweede lijn onder behandeling zijn en hoe substitutie vorm krijgt in de nabije toekomst.

Het verdient de voorkeur om de ICPC codering R96 te reserveren voor die volwassenen bij wie de diagnose astma is gesteld. Patiënten die een eerste episode van hyperreactiviteit vertonen bijvoorbeeld tijdens een luchtweginfectie, kunnen beter anders gecodeerd worden.

© 2021 Samergo