3.6. De overige paramedische groepen

3.6 De overige paramedische groepen

De paramedicus die deel wil nemen aan de keten zal moeten voldoen aan

 competentie op astmagebied

 voorzieningen in de praktijk voor adequate astmazorg

 het geheel van afspraken voor verwijzing en terugrapportage.

© 2021 Samergo