3.4. De zorggroep

3.4 De zorggroep

De zorggroep heeft tot taak de praktijken te ontzorgen, zodat deze zich maximaal kunnen wijden aan patiëntenzorg.

Dit betekent administratieve ondersteuning, managen van alle financieel-economische afspraken met ketenpartners, organiseren van scholingen, patiëntenplatform, website (algemeen en intern) voor alle relevante informatie voor de patiënten, maar ook documentbeheer voor de praktijken, etc.

 

© 2021 Samergo