3.2. Ondersteuning

3.2 Ondersteuning

Ondersteuning zal komen van diverse partijen:…………..(per zorggroep in te vullen).

1 In hoeverre de praktijk voldoet aan de voorwaarden genoemd onder 3.1 wordt bepaald door: ……………….(door zorggroep in te vullen).

2 De zorggroep committeert zich eraan een vorm van consulentie in de praktijk te leveren.

3 Praktijken kunnen zich laten helpen bij het opzetten van het astmaspreekuur. Afhankelijk van de situatie en de ervaring van de praktijkondersteuner bestaat de mogelijkheid om een projectassistent/ externe longverpleegkundige in te zetten voor o.a. doorlichting van de praktijk en begeleiding van de screening/ case-finding. Hierbij wordt de logistieke ondersteuning verzorgd om te komen tot een selectie van astmapatiënten in een huisartsenpraktijk.

4 Een longverpleegkundige ……….(door zorggroep in te vullen) is beschikbaar voor ondersteuning aan de praktijkondersteuner, o.a. door het bezoeken van praktijken.

5 Een consult of visitatie van een longarts kan worden ingezet via het KIS of afgesproken werkwijze per regio.

 

© 2021 Samergo