In de huisartsenpraktijk

Wondzorg

Inleiding

Om de kwaliteit en continuïteit van zorg voor cliënten met ulcus cruris te verbeteren is een transmurale werkwijze ontwikkeld door de projectgroep ulcus cruris van Stichting Drechtzorg. Deze werkwijze is ontwikkeld door de projectgroep ulcus cruris van Stichting Drechtzorg welke bestaat uit een huisarts, verpleeghuisarts, wondverpleegkundigen thuiszorg, nurse practitioner dermatologie en een dermatoloog.

Voordat de werkwijze, aan de hand van het ontwikkelde protocol, definitief geïmplementeerd wordt in de gehele regio is de nieuwe werkwijze eerst binnen een pilot gestart, om inzichtelijk te maken wat de meerwaarde hiervan is. De pilot in de 1e lijn wordt op een achttal plaatsen in de regio Zuid-Holland Zuid uitgevoerd, om van daaruit de werkwijze in het gehele gebied te implementeren. In dit project werken Stichting KOEL, CombiCare, stichting Drechtzorg en de thuiszorginstellingen Alerimus, Careyn, Internos, Aafje en Zorgwaard samen.

Het stroomschema wondzorg/ulcus cruris is hier te downloaden. 

Versie: 2013.

© 2021 Steunpunt KOEL