7. Protocol scheur-/snijwond

Protocol scheur-/snijwond

 

Doel

Behandeling van scheur/snijwond.

 

Werkwijze

 

1. Anamnese

 • Wat is er gebeurd?
 • Wanneer is het gebeurd?
 • Kunt u de arm, hand, been, voet nog goed bewegen?
 • Is de wond rood, komt er pus uit (bij oudere letsels)?
 • Bent u verder goed gezond?
 • Wanneer heeft u de laatste tetanusvaccinatie gekregen?
 • Gebruikt u bloedverdunners?
 • Bent u allergisch voor jodium?

 

2. Lichamelijk onderzoek

 • Lokalisatie
 • Inspectie van de wond: diepte + uitgebreidheid + doorbloeding wondranden
 • Functie actief + passief: is er sprake van peesletsel?
 • Sensibiliteit (gevoel)
 • Tekenen van infectie: roodheid

 

3. Valkuilen

 • Snijwond met lang scherp voorwerp met in de diepte letsel (glas!)
 • Omvang wond geen relatie tot letsel (letsel op afstand)
 • Achtergebleven corpus alienum (bv kogels, vishaken, hout, glas)

 

4. Beleid

    Bij geen complicatie:

 • Reinigen met Betadine-oplossing of chloorhexidine bij allergie voor Betadine
 • Steristrips, weefsellijm of verband
 • Drukverband, rust hooghouden en advies over hygiëne
 • Tetanusprofylaxe volgens tetanusprotocol

 

Voorlichting en advies

Controle wond bij pijn/roodheid.

 

Overleg huisarts

Twijfel over wel/niet hechten.

 

Beoordeling huisarts

 • Rafelige, vieze wondranden: wondtoilet, eventueel wondexcisie door huisarts
 • Wond, die gehecht moet worden
 • Verdenking pees- of zenuwletsel, afwijkende functie
 • Lymfadenitis/lymfangitis
 • Wond vingers/gelaat/genitalia/voeten

© 2019 Steunpunt KOEL