16. Protocol inbrengen neustampon

Inbrengen neustampon

Doel:
Behandeling/stoppen van epistaxis.

Voorwaarden: Deze behandeling ALTIJD in overleg met huisarts.

Werkwijze

1. Anamnese

 • Eerste anamnese vanuit protocol epistaxis
 • Hevigheid, duur van de neusbloeding, frequentie, spontaan, corpus alienum
 • Rhinitisklachten
 • Neuspeuteren/neusspray gebruik (veneuze bloeding locus kiesselbachii)
 • Trauma
 • Hoge bloeddruk; medicatie hiervoor 
 • Gebruik medicijnen? (bloedverdunners, cytostatica, mtx bij RA)
 • Hoe is in eerdere situaties de bloeding gestopt?
 • Voorgeschiedenis: ziekte van Rendu Osler (1:30.000 nederlanders), ziekte van Wegener, bloedziekten - Tumoren in de neus (zeldzaam) 
 • Wat heeft men zelf gedaan: in juiste lichaamshouding bloedstolsels uitgesnoten en 10 minuten neus dichtgeknepen?

2. Lichamelijk onderzoek

 • Klam/bleek/zweterig bij ernstige bloedingen: doe ABCDE check.
 • Angstig
 • Lokalisatie bloeding; als deze recidiveert of niet stopt. Anterieure vs. posterieure epistaxis.
 • Adequate inspectie met neusspeculum of otoscoop en hoofdlampje van neusbodem en cavum nasi
 • Inspectie keel: bloed langs achterwand pharynx   

3. Valkuilen (bij twijfel overleg arts)                          

 • Zie protocol epistaxis
 • Houd bij ouderen met een neusbloeding rekening met co morbiditeit, stollingsstoornissen, hypertensie en gebruik van bloedverdunners 

4. Beleid algemeen

 • Zie protocol epistaxis
 • Allereerst stolsels laten uitsnuiten waarna 10 minuten weke gedeelte neus dichtknijpen waarbij lichaam in schrijfhouding. Deze maatregel kan evt. telefonisch uitgelegd/uitgevoerd worden. Bij aanhoudende bloeding tamponneren.  

5. Beleid tamponeren

Klaarleggen:

 • Handschoenen
 • Watten
 • Merocel tampon 4 cm bij bloeding in anterior gebied
 • Merocel tampon 8 cm bij bloeding in posterior gebied
 • Lidocaine 1% spray (al dan niet met adrenaline)
 • Xylometazoline 0,1% druppels
 • Kniepincet
 • Vaseline

 Uitvoeren:

 • Geef voorlichting aan de patiënt over de procedure 
 • Patiënt neemt een zittende houding aan
 • Neem plaats op gelijke hoogte van de patiënt
 • Pak met het pincet een dot watten
 • Bevochtig deze met lidocaine 1% en eventueel enkele druppels xylomethazoline 0,1%
 • Breng deze watten stevig met het pincet in; punten van het pincet mogen slijmvlies niet raken
 • Verwijder watten
 • Breng wat vaseline aan op het voorste deel van de Merocel tampon
 • Schuift de tampon over de neusbodem
 • Knip eventuele restant af, laat klein stukje uitsteken ter verwijdering tampon later
 • Bevochtig de tampon met Xylometazoline (schoon kraanwater of fysiologisch zout kan ook) om het opzwellen te versnellen. Ook om vasoconstrictie te bewerkstelligen.
 • Inspecteer via de keel of de bloeding gestopt is, laat patiënt eventueel 15 minuten wachten in de wachtkamer
 • Laat de tampon bij voorkeur 2 tot 4 dagen zitten
 • De tampon dient verwijderd te worden bij de eigen huisarts

Overleg huisarts

 • Chemische cauterisatie d.m.v. zilvernitraat of trichloorazijn
 • Doorgeschoten INR
 • Hoofdtrauma 
 • Leukemie, thrombocytopenie
 • Z. Von Willebrand, Hemofilie, leverziekten e.d.        

Verwijzing

Bij neusbloedingen die ondanks bovengenoemde maatregelen niet gestelpt kunnen worden, is verwijzing naar de KNO-arts geïndiceerd. Bij frequente neusbloedingen is eveneens verwijzing te overwegen voor lokale behandeling of voor uitgebreider onderzoek.

© 2019 Steunpunt KOEL