14. Protocol sinusitis/verkoudheid

Protocol sinusitis/verkoudheid

                

Doel

Behandeling van ontstekingen van slijmvlies in neus- en bijholten.

 

Werkwijze

 

1. Anamnese

 • Hoe zijn de klachten begonnen?
 • Waar bestaan de klachten uit?
 • Hoe lang bestaan de klachten?
 • Hoe ernstig zijn de klachten en hoe ziek voelt u zich?
 • Wordt u steeds zieker?
 • Heeft u koorts?
 • Bent u bekend met bijholteproblemen?
 • Wat heeft u er zelf al aangedaan?
 • Bent u verder goed gezond (geen gestoorde afweer)?
 • Gebruikt u medicijnen?

 

2.  Lichamelijk onderzoek

 • Algemene indruk: ziek/niet ziek, suf, apathisch
 • Kortademigheid
 • Inwendig onderzoek neus; zwelling, uitvloed
 • Post-nasal drip
 • Roodheid of zwellingen gelaat of oogleden
 • Kloppijn sinussen
 • Temperatuurmeting

 

3. Valkuilen

 • Hoofd- of kaakpijn zonder neusklachten
 • Gestoorde afweer?

 

4.  Beleid

    

Algemeen

 • Spontaan genezende aandoening binnen 2 weken
 • Behandeling gericht op symptoombestrijding

-      stomen of neusdruppels/spray zout water

-      xylomethazoline 0,1% neusspray/druppels, niet langer dan een week

-      paracetamol 500mg 3-6 dd 1 of 3 dd 2, ibuprofen 400mg 3 dd 1

-      Let op: bij ibuprofen (NSAID) en leeftijd > 70 jaar: denk aan toevoegen maagbescherming. Idem bij maagpathologie in de voorgeschiedenis. Geen ibuprofengebruik bij antistollingsgebruik.

 

Overleg huisarts

 • Koorts langer dan 5 dagen of opnieuw koorts na een aantal koortsvrije dagen binnen één klachtenepisode
 • Het ontstaan van alarmsymptomen (eenzijdig oedeem/roodheid van de oogleden aan één oog), problemen met zien, apathie, sufheid)
 • Immuun-gecompromitteerde patiënten
 • Klachten van kaak/hoofd zonder symptomen van neus- en bijholten

© 2019 Steunpunt KOEL