11. Protocol enkelletsel

Protocol enkelletsel

 

Doel

Beoordeling enkelletsel en behandeling enkeldistorsie.

 

Werkwijze

 

1. Anamnese

 • Wat is er gebeurd?
 • Wanneer is het gebeurd?
 • Is de enkel naar binnen of naar buiten geklapt?
 • Kunt u nog op de voet lopen?
 • Is de enkel dik?
 • Wat heeft u er zelf al aangedaan?
 • Heeft u eerder enkelletsel gehad?
 • Gebruikt u medicatie?

 

2. Lichamelijk onderzoek

 • Links/rechtsverschil (ook andere zijde ontbloten!)
 • Zwelling/haematoom

 

     Ottawa enkel regels

 • Onvermogen tot belast lopen (4 stappen) direct na het trauma en in de onderzoekskamer
 • Of pijn bij palpatie achterste zijde van de onderste 6cm van de laterale malleolus
 • Of pijn bij palpatie achterste zijde van de onderste 6cm van de mediale malleolus
 • Of pijn bij palpatie basis metatarsale V
 • Of pijn bij palpatie os naviculare.

 

     Voorste schuifladefenomeen

 • Patiënt in rugligging met bovenbeen op onderzoeksbank en onderbeen afhangend of zittend met afhangend been
 • Omvat hiel, ondersteun voetzool met onderarm; breng voet vanuit nulstand (voet in 90° ten opzichte van onderbeen) in 10 tot 15° plantair flexie (naar beneden)
 • Omvat met andere hand voorzijde onderbeen ca. 10cm boven enkel
 • Vraag patiënt te ontspannen
 • Beweeg voet naar ventraal (voren) bij gefixeerd onderbeen
 • Interpretatie: positief als voet ten opzichte van onderbeen circa 1cm of meer naar ventraal (voren) beweegt in vergelijking met gezonde zijde

 

3. Valkuilen

     Geen.

 

4. Beleid

 

Algemeen

Indien Ottawa regels en schuiflade negatief (diagnose enkeldistorsie):

 

Overleg huisarts

 • Als Ottawa enkelregels of schuiflade positief
 • Bij standsafwijking
 • Bij twijfel

 

Voorlichting

 • Na enkeldistorsie (verstuiking/verzwikking) enkel omhoog en koelen (ijs of 'ice-pack')
 • Eventueel paracetamol tegen de pijn
 • Snel proberen of  lopen weer gaat (bevordert herstel)
 • Beweeg ook zittend of liggend regelmatig de voet heen en weer (ter voorkoming van stijfheid)
 • Neem contact op met de huisarts als de pijn of de zwelling na vier tot vijf dagen niet minder wordt of de klachten toenemen

© 2019 Steunpunt KOEL