1. Protocol allergie huid

Protocol allergie huid

 

Doel

Behandeling roodheid van de huid met jeuk.

 

Werkwijze

 

1. Anamnese

 • Wanneer zijn de klachten ontstaan?
 • Hoe is het beloop geweest?
 • Heeft u zelf een idee over de oorzaak?
 • Is het eerder opgetreden en wat was toen de oorzaak?
 • Heeft u last van jeuk?
 • Voelt u zich ziek: heeft u last van diarree, braken?
 • Bent u kortademig?
 • Wat heeft u er zelf al aangedaan?
 • Gebruikt u medicijnen?
 • Slikklachten?

 

2. Lichamelijk onderzoek

 • Inspectie van de huid: roodheid en zwelling, uitgebreidheid en lokalisatie
 • Algemeen ziek zijn
 • Kortademigheid (saturatiemeter, ademhalingsfrequentie, hoorbare ademhaling)

 

3. Valkuilen

 • Anafylactische reactie
 • Gekleurde huid

 

4. Beleid

 • Allergie: koelen, mentholpoeder, antihistaminicum (recept via huisarts)
 • Terug naar huisarts bij toename/geen verbetering na 1-2 dagen

 

Overleg huisarts

 • Algemeen ziek zijn
 • Kortademigheid
 • Diarree en braken
 • Uitslag/zwelling/roodheid gehele lijf
 • Uitslag gelaat (tong en lippen)

 

 

© 2019 Steunpunt KOEL