2.1 Behandeling algemeen

Het doel van de behandeling van patiënten met (een verhoogd risico op) hartvaatziekten is het verlagen van dit risico. Het vaststellen van de behandeling gebeurt in overleg met de patiënt. Het is belangrijk een goed gemotiveerde keuze te maken, omdat preventie van hartvaatziekten alleen effectief is bij langdurige therapietrouw. De basis hiervoor zou het individueel zorgplan kunnen zijn (link naar 2.2.1. individueel zorgplan).

Iedereen, die modificeerbare risicofactoren heeft, krijgt leefstijladviezen (link naar 2.2. behandeling niet medicamenteus) ongeacht het risico op HVZ. Vergoeding vanuit de DBC CVRM vindt echter veelal alleen plaats bij patiënten met HVZ, patiënten met een risico van 10-20% plus risicoverhogende factoren en patiënten met een risico van  >20%.

In de volgende hoofdstukken wordt de behandeling besproken per behandeltype en vervolgens per patiëntengroep.

© 2019 Steunpunt KOEL