1.2.5 Risicoschatting

Bij alle patiënten zonder HVZ wordt het absolute risico op ziekte of sterfte geschat met onderstaande risicotabel m.b.v. het geslacht, leeftijd, rookstatus, systolische bloeddruk en totaal cholesterol/HDLratio.

Risicotabel: 10 jaarsrisico op ziekte of sterfte door HVZ voor patiënten zonder HVZ

 

Leefstijl adviezen indien daar aanleiding toe is, zelden medicamenteuze behandeling
Leefstijl adviezen, medicamenteuze behandeling alleen bij risicoverhogende factoren en SBD > 140 mmHg en/of LDL > 2,5 mmol/l
Leefstijladviezen, medicamenteuze behandeling als SBD > 140 mmHg en/of LDL > 2,5 mmol/l

         

Risicoverhogende factoren bij patiënten met een 10-jaarsrisico op HVZ van 10-20%

 

Niet   risicoverhogend

Mild   risicoverhogend

Sterk   risicoverhogend

1e-graads familielid met   premature HVZ

Geen

1 Familielid < 65 jaar

≥ 2 Familieleden <65 òf

≥ 1 familielid < 60 jaar

Lichamelijke activiteit

≥ 30 min/dag, ≥ 5 dagen/w

< 30 min/dag, ≤ 5 dagen/w

Sedentair bestaan

Lichaamsbouw

BMI < 30 kg/m2

BMI 30-35 kg/m2

BMI > 35 kg/m2

eGFR

< 65 jaar: > 60 ml/min/1,73m2

≥ 65 jaar: > 45 ml/min/1,73m2

< 65 jaar: 30-60 ml/min/1,73m2

≥ 65 jaar: 30-45 ml/min/1,73m2

Alle leeftijden:

< 30 ml/min/1,73m2

Geen risicoverhogende factoren = risicoverlagend, geen indicatie voor medicamenteuze behandeling

1 sterk risicoverhogende factor = indicatie voor medicamenteuze behandeling
≥ 2 mild risicoverhogende factoren = indicatie voor medicamenteuze behandeling

Het risico bij patiënten met DM of RA kan worden geschat door bij de actuele leeftijd van de patiënt 15 jaar op te tellen.

De risicotabel is niet van toepassing bij patiënten die al bekend zijn met een klinische manifestatie van hartvaatziekten, aangezien bij deze categorie het risico op hartvaatziekten per definitie hoog is. Inventarisatie van het cardiovasculair risicoprofiel is echter wel van belang, aangezien deze groep patiënten een duidelijk verhoogd risico heeft op progressie van de ziekte en nieuwe hartvaatziekten.

Stoppen met roken geeft een geleidelijke risicodaling: is een patiënt recent gestopt met roken, dan geldt nog het risico van een roker. Na verloop van jaren nadert het risico het risico van een niet roker, maar wordt nooit zo laag als van een niet roker. Langer dan 1 jaar gestopt zijn kan als afkappunt gekozen worden voor overgang naar niet roken.

Voor inclusie in CVRM komen nu in aanmerking:

 • Alle patiënten met hartvaatziekten
 • Alle patiënten met een risicoscore van ≥20% (rood) of 10-20% (geel) met 1 sterk verhogende risicofactor of 2 mild verhogende risicofactoren

Exclusiecriteria:

 • DM. Bij patiënten met DM wordt de risicotabel wel gebruikt om het risico op ziekte of sterfte door hartvaatziekten vast te stellen, maar de zorg voor deze groep patiënten valt onder het DBC DM
 • Patiënten die onder behandeling zijn bij een specialist voor het CVRM
 • Patiënten met hartfalen
 • Specifiek aandoeningen zoals nierziekten als oorzaak voor hoge bloeddruk
 • Specifieke interventies in de acute fase van hartvaatziekten
 • Familiaire hypercholesterolemie
 • Triglyceriden > 8mmol/l
 • Hypertensie tijdens zwangerschap
 • Patiënten met een beperkte levensverwachting

In onderstaand schema is het zorgproces samengevat:

© 2019 Steunpunt KOEL