1.2.4.d Nierfunctie

  • De nierfunctie (eGFR) wordt geschat door middel van het serumcreatininegehalte (via de MDRD-formule).
  • Chronische nierschade:
    • Een eGFR < 60 ml/min/1,73 m2 bij personen < 65 jaar
    • Een eGFR < 45 ml/min/1,73 m2 bij personen ≥ 65 jaar
  • Bij een verminderde eGFR en bij patiënten met DM wordt verder onderzoek van de nierfunctie door middel van (micro)albumine in een urineportie geadviseerd
  • Voor het beleid na vaststelling van chronische nierschade wordt verwezen naar de Landelijke Transmurale Afspraak Chronische Nierschade. (link naar D.c.)

© 2019 Steunpunt KOEL