1.2.4.b Lipiden

 • De TC/HDL-ratio wordt gebruikt voor de risicoschatting, de LDL voor de monitoring van behandeling.
 • Herhaald meten is bij patiënten zonder HVZ zinvol als op basis van een eenmalige meting de risicoschatting rond de behandelgrens uitkomt.
 • Overweeg familiare hypercholesterolemie bij (link naar NHG standaard Diagnostiek en behandeling van familiaire hypercholesterolemie in bijlage):
  • Sterk verhoogde cholesterolwaarden (TC > 8 mmol/l of LDL > 5 mmol/l).
  • Hartvaatziekten voor het 60e levensjaar
  • Arcus lipoïdes voor het 45e levensjaar of peesxanthomen
  • Belaste familieanamnese voor FH (een eerstegraads familielid met sterk verhoogde cholesterolwaarden of HVZ voor het 65e levensjaar)
  • Bij hypertriglyceridemie > 10 mmol/l is verlaging van het triglyceridengehalte geïndiceerd vanwege het risico op pancreatitis. Overleg met een internist is eventueel geïndiceerd.
 • Bepaal CK-concentratie voorafgaand aan de start van de statinetherapie  bij:
  • Een erfelijke spierafwijking in de voorgeschiedenis of de familieanamnese
  • Eerdere spiertoxiciteit bij gebruik van statines of fibraten
 • Bepaal transaminasen voorafgaand aan behandeling bij:
  • Alcoholmisbruik
  • Bekende leverfunctiestoornissen
 • Bepaal CK-concentratie en transaminasen in het beloop van statinetherapie bij;
  • Verdenking op toxiciteit
  • Ernstige spierklachten
  • Verdenking op lever falen

© 2019 Steunpunt KOEL