1.2.4 Opstellen risicoprofiel

Bij de groepen beschreven in hoofdstuk 1.2.3.(link naar 1.2.3.) wordt een risicoprofiel opgesteld. Deze bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Anamnese

 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Roken (in pakjaren, 1 pakje/dag gedurende 1 jaar = 1 pakjaar)
 • Familie anamnese met HVZ (1e graads familielid<65 jaar)
 • Voeding (verzadigd vet, vis, groente, fruit, zout)
 • Alcohol (in eenheden/dag)
 • Lichamelijk activiteit

2. Lichamelijk onderzoek

 • Systolische bloeddruk (link naar 1.2.4.a. )
 • Lengte en gewicht  en bereken hieruit BMI (bodymassindex: bodymassindex: gewicht in kg
 • Meet middelomtrek bij BMI rond de 30kg/m²                                                lengte² in m

3. Aanvullende diagnostiek

 • Nuchter glucose (link naar 1.2.4.c.)
 • Lipidenspectrum (link naar 1.2.4.b.) (TC, HDP, TC/HDL-ratio, LDL, triglyceriden)
 • Serumcreatinine met (via de MDRD-formule) geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (link naar 1.2.4.d.)
 • Optioneel:
  • Ambulante bloeddrukmeting (link naar bijlage F.c.)  of thuis bloeddrukmeting (link naar bijlage F.b.)
  • ECG: bij verdenking atriumfibrilleren of acuut coronair syndroom en evt. bij langer bestaande of moeilijk te behandelen hypertensie. In dit laatste geval zal de behandeling niet wijzigen: adequate bloeddrukbehandeling
  • Polsslag

Na het opstellen van het risicoprofiel wordt voor patiënten zonder HVZ een risicoschatting (link naar risicoschatting 1.2.5.) gemaakt.

© 2019 Steunpunt KOEL