1.2.1 Actieve opsporing

Bij actieve opsporing wordt uitgegaan van patiënten, die reeds bekend zijn in het HIS. Er kan een extractie gemaakt worden obv ICPC of ATC code.(link naar E.a. in bijlagen) Bij extractie obv ICPC code zal handmatig gecontroleerd moeten worden, of de toegekende ICPC code nog klopt. Dit is met name een taak voor de POH. Bij twijfel moet overlegd worden met de huisarts.

Bij extractie obv ATC code zal de lijst ook handmatig gecontroleerd moeten worden. Deze lijst bevat vaak veel patiënten , die niet in aanmerking komen voor CVRM, omdat zij de medicatie om een andere reden hebben gekregen. Denk bijvoorbeeld aan een bètablokker bij examenvrees of plastabletten bij incidenteel dikke voeten. Extractie obv ATC code zal dus veel meer handmatig werk opleveren en tijd kosten. Het kan echter noodzakelijk zijn, indien de codering van de voorgeschiedenis in het HIS niet op orde is.

Bij patiënten, die reeds antihypertensiva of cholesterolremmers gebruiken, wordt voor de risicoberekening voor insluiting in de DBC CVRM gebruik gemaakt van de onbehandelde waarden, geëxtrapoleerd naar de huidige leeftijd.

Een deel van de patiënten zal onder controle zijn bij de specialist. Het is dan noodzakelijk na te gaan, wat deze controles inhouden. Veelal is er geen sprake van een volledig CVRM en kan de patiënt voor het CVRM geïncludeerd worden bij de huisarts. Bij twijfel dient overlegd te worden met de specialist.

© 2019 Steunpunt KOEL