1.2 Inclusie in het CVRM

Het includeren van patiënten in het CVRM is een tijdrovende klus. Goed dossieronderzoek (link naar E.b. in bijlagen) kost veel tijd, maar is wel de basis voor een zuivere inclusie in het CVRM. Hiermee wordt voorkomen, dat patiënten noodzakelijk zorg onthouden wordt, maar ook, dat patiënten ten onrechte geïncludeerd worden. Goed dossieronderzoek werkt dus ook kostenbesparend.  Bij de meeste DBC’s valt dit echter buiten de financiering via de DBC. Het is belangrijk hier afspraken over te maken met de zorgverzekeraar.

Het NHG heeft een advies uitgebracht over het uniform registeren. (link naar E.c. in bijlagen) CVRM wordt gecodeerd als K49. Indien een patiënt een andere ICPC codering heeft (hartvaatziekten , hypertensie of hypercholesterolemie) wordt de code K49 omgezet naar de code van desbetreffende ziekte of risicofactor met het toevoegen van CVRM aan de episodetitel. Bij meerdere codes wordt er één gekozen voor het toevoegen van CVRM aan de episodetitel.

Het opsporen van patiënten  met een (verhoogd risico op) hartvaatziekten kan op 3 manieren:

  1. Actieve opsporing: via dossieronderzoek (link naar 1.2.1.).
  2. Continue instroom via spreekuurbezoek (link naar 1.2.2.).
  3. Screening, bijvoorbeeld via het preventieconsult (link naar NHG standaard preventieconsult in bijlage).  Screening zal hier niet verder worden besproken, omdat dit buiten het CVRM valt en bij veel zorgverzekeraars ook buiten de vergoeding van de basiszorg en de DBC.

© 2019 Steunpunt KOEL